Projekty financované EÚ

Čistenie Lúčkovského potoka 2022

 

Tento rok sa nám v spolupráci s Cementárňou Ladce a pracovníkmi z našej obce a z obce Beluša podarilo vyčistiť značnú časť Lúčkovského potoka. Vyčistili sme časť od Cementárskej ulice (železničnej stanice) po Ulicu Ľudovíta Štúra 270/28. Dno potoka je vyčistené nielen od nánosov bahna, trávy či náletových drevín, ale aj od odpadkov, ktoré sa v ňom nachádzali.

 

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová