Projekty financované EÚ

Bezúdržbové ihrisko Slniečko v Ladcoch 2020

 

Ešte prednedávnom sme mali v obci hlavné detské ihrisko, ktoré však už dlhšie nespĺňalo predpísané normy. Bolo potrebné ho obnoviť. Dôvodom obnovy bol nielen jeho stav, ale aj myšlienka vytvoriť priestor pre deti a ich rodičov či starých rodičov. Nové ihrisko ich malo prilákať a vytiahnuť z domovov a od počítačov, naučiť ich zdravému životnému štýlu – čiže pobytu na vzduchu a vonku. Chceli sme vytvoriť miesto pre pravidelné stretávanie, vzájomnú komunikáciu a rozvíjanie priateľstiev nielen detí, ale aj dospelých. Ihrisko dostalo meno Slniečko, pretože sme ním chceli rozjasniť tváre detí, potešiť ich tak, ako to dokáže naozajstné slnko.

 

 

V roku 2019 sme pôvodné ihrisko a jeho okolitú časť začali postupne odstraňovať. Začali sme aj s prípravou pokladu pre nové ihrisko. Keďže pôvodné ihrisko bolo v centre sídliskovej časti obce, nebolo potrebné vytvárať či hľadať iné miesto. Staré ihličnaté stromy v okolí ihriska sme ale museli odstrániť - svojím rastom zasahovali do elektrického vedenia, ich koreňový systém či poškodené pne sme vyhodnotili ako nebezpečné pre deti aj ich rodičov. Plocha na ihrisko sa týmto pádom zväčšila.

 

 

Cieľom zrekonštruovania a osadenia nových prvkov bolo nielen vytvoriť hernú časť pre deti, ale aj fitness park pre dospelých. Vonkajší fitness park so štrkovým povrchom sa vybudoval na konci roka 2019 na novovzniknutej ploche. Obsahuje štyri fitness stroje, detský meter na meranie výšky detí a tabuľu s prevádzkovým poriadkom detského ihriska. V budúcnosti je v pláne v tejto časti osadiť pitnú fontánku. Pôvodná plocha detského ihriska je rozdelená na dve časti. Prvá časť, ktorú sa podarilo zrealizovať v tomto roku 2020, je určená pre menšie deti so štyrmi hernými prvkami. Dopadovú plochu tvorí tzv. PLAYTOP, ktorý je nielen bezpečný, ale aj bezúdržbový, a dotvára tiež pekný vzhľad detského ihriska. Osadené sú aj dve betónovo-drevené lavičky. Vďaka spolupráci s materským centrom Mimčo v Ladcoch sa detské ihrisko oplotilo z jednej časti povrazovým plotom a doplnilo bukovými kríkmi. V druhej časti, ktorá ešte nie je zrealizovaná naplno, sa vysadil strom. Prístupová cesta k ihrisku je po jeho obvode vybudovaná chodníkom s odstavnou plochou, umiestnený je tu aj stojan pre bicykle a kôš na triedený odpad. Chodník bude doplnený svietidlami. Po vstupnej kontrole, ktorá sa konala začiatkom júna 2020, sa ihrisko oficiálne otvorilo a tak môže slúžiť všetkým deťom a ich rodičom. Slávnostné otvorenie zorganizovalo spomínané MC Mimčo. Pozvalo naň prostredníctvom rozhlasu a Facebooku Obec Ladce všetky deti, pripravilo bohatý program aj občerstvenie.

 

 

Projekt mal byť financovaný z dotácií z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, avšak po opakovanom neúspechu sa obec rozhodla financovať projekt z vlastných zdrojov. Aj z tohto dôvodu je rekonštrukcia rozdelená do etáp, je to pre obec ekonomicky zvládnuteľnejšie. Druhá etapa realizácie však z dôvodu nižších príjmov spôsobených korona-krízou nebude realizovaná v plánovanom roku 2021, ale zrejme až o rok neskôr. Náklady na realizáciu projektu financované obcou Ladce boli vo výške 37 390,01 Eur. Veríme, že sa ihrisko Slniečko, tak ako hovorí aj jeho názov, stane slnečným a hrejivým miestom pre mladších aj starších návštevníkov, že sa im bude páčiť a že na ňom zažijú pekné spoločné chvíle.

 

 

Obec zároveň vie, že investovať do ďalších ihrísk je dôležité, v budúcnosti chce preto upraviť aj ihrisko v Horných Ladcoch. V Tunežiciach je ihrisko pre deti dokončené. Nájdete tu nielen hracie prvky pre deti, ale aj fitness a workout park, či upravenú plochu na hranie futbalu a basketbalu.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl