Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

1. máj v Ladcoch 2008