Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

1. máj v Ladcoch 2008