Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

1. máj v Ladcoch 2008