Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

1. máj v Ladcoch 2008