Projekty financované EÚ

Budovanie chodníka IBV Ľ. Štúra 2019

 

V rámci investičného programu budovania dopravnej infraštruktúry pre rok 2019 obce Ladce sa v súčasnosti realizuje výstavba dlho očakávaného chodníka pre obyvateľov zóny IBV Ladce. Stavebné práce sa realizujú už od 10. 5. 2019. Prosíme obyvateľov tejto zóny o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť a snahu vyjsť v ústrety pri parkovaní vozidiel, kde prebieha výstavba chodníka po dohode so zhotoviteľom stavby.

 

Celkové náklady na realizáciu chodníka sú v sume 26 300,- €. Chodník realizuje firma Kútny Tomáš, IČO: 47471778.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová