Projekty financované EÚ

Kontrola smetných nádob so žiakmi ZŠ Ladce 2018

 

Spoločná kontrola smetných nádob v našej obci so žiakmi Základnej školy v Ladcoch

 

 

Zamestnanci Obecného úradu v Ladcoch spolu s komisiou pre životné prostredie boli zvedaví, ako sa odzrkadlilo zavedenie triedeného zberu v našej obci. Vzhľadom na minuloročné a tohtoročné množstvá, ktoré boli odobraté zbernou spoločnosťou Marius Pedersen, sme predpokladali určité zlepšenie. No aj napriek optimistickým predpokladom sme ostali trochu sklamaní. 9. novembra zobrali naši zamestnanci vzorku 5 smetných nádob z obce a ich obsah vysypali na zberný dvor. Tu sme spoločne so žiakmi našej základnej školy skontrolovali obsahy jednotlivých nádob. Roztriedili sme obsah na jednotlivé zložky a tak sme zistili, že z celkového množstva 127,7 kg obsahu smetných nádob tvorili

 

  • kovy 2,2 kg,
  • plasty 8,8 kg,
  • papier 8,1 kg,
  • stavebný odpad 50,8 kg,
  • tetrapack - VKM 1,4 kg,
  • Bio odpad 12,1 kg,
  • sklo 2,7 kg,
  • plienky 3,3 kg
  • a komunálny odpad 38,3 kg.

 

A aký je záver? Z tohto celého nám vychádza najmä to, že my všetci zbytočne platíme za vývoz 70% odpadu, ktorý by mal skončiť v kontajneroch na to určených, resp. na zbernom dvore, kde sme preň vytvorili priestor. Na záver chcem poďakovať za ochotu pani učiteľke Mgr. Koňuchovej a žiakom, ktorí si našli čas, aby si spoločne s nami pozreli, ako triedime odpad a čo všetko končí v smetných nádobách na komunálny odpad. Chceli sme touto spoločnou akciou ukázať našim deťom, čo všetko sa môže a má ešte vytriediť, a že aj my môžeme prispieť k tomu, aby tá hora odpadkov, ktorá vyrastá vedľa diaľnice, nerástla tak rýchlo.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce