Projekty financované EÚ

Stavebné poplatky

 

Stavebné poplatky sa menia a vyberajú sa podľa aktuálnych a platných zákonov. Informácie o všetkých poplatkoch získate na obecnom úrade buď osobne, alebo telefonicky. Odporúčame vždy zavolať si alebo prísť a riešiť danú situáciu - poplatok s pracovníkom úradu. V tabuľke ponúkame prehľad len tých najčastejších poplatkov.

 

 

 

Výber z najčastejších stavebných poplatkov

žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu rodinného domu

50 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu bytového domu

200 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
garáže s jedným alebo dvoma miestami

30 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na vodnú stavbu (studňa)

30 €

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby

40 €

návrh na predĺženie územného rozhodnutia

20 €

žiadosť o predĺženie lehoty
výstavby - rodinný dom

10 €

žiadosť o dodatočné povolenie stavby – trojnásobok
sadzby za stavebné povolenie

žiadosť o povolenie odstránenia stavby
(za každý odstraňovaný objekt)

20 €

návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia stavby (rodinný dom)

35 €

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vodnej stavby (studňa)

20 €

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
stavby – garáž s jedným alebo dvoma miestami)

20 €

 

 

 

Späť na všetky poplatky