Projekty financované EÚ

Príde k nám svätý Mikuláš 2023

Príde k nám svätý Mikuláš ... tak znela pozvánka na tradičné stretnutie detí s Mikulášom.

Dňa 05.12.2023 o 17.00 hod. sa začalo stretnutie s Mikulášom svätou omšou,  na ktorej sa premietala legenda o svätom Mikulášovi.  Po skončení svätej omše pán farár Mons. Jozef Petráš v sprievode anjelov, miništrantov, detí a rodičov, za zvuku zvončekov a rolničiek,  odprevadil Mikuláša pred obecný úrad. Pán starosta Dominik Koštialik všetkých pred obecným úradom srdečne privítal a deti spoločne s Mikulášom rozsvietili vianočný stromček. Zároveň sa rozsvietila aj  vianočná výzdoba v Ladcoch.Mikuláš rozdal dovedna 300 darčekov všetkým dobrým deťom a s každým, kto mal záujem a počkal v rade sa Mikuláš aj ochotne odfotografoval. Rodičia si mohli pochutnať na výbornom Vianočnom punči, alebo horúcom čaji, ktorý v chladnom počasí prišiel vhod.Veľké poďakovanie patrí všetkým prítomným za pokojný priebeh podujatia a organizátorom, ktorými už tradične je obec Ladce, farský úrad a kultúrna komisia obce Ladce za perfektné naplánovanie a organizáciu celého podujatia.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Martin Fatura, Dominik Koštialik