Projekty financované EÚ

Pokračovanie v 2. etape rekonštrukcie verejného osvetlenia 2021

 

V týchto dňoch pokračujeme v 2. etape rekonštrukcie verejného osvetlenia v našej obci. Počas nej by sme chceli vymeniť a doplniť svietidlá medzi bytovkami, čím by sa mala zlepšiť aj bezpečnosť našich spoluobčanov. Verím, že v krátkej dobe sa zlepší už toľkokrát opakujúca sa téma pokazených svietidiel v tejto časti obce. Prikladám aj výkres s rozmiestnením svietidiel.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce