Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Linky pomoci pre ženy a mládež