Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Linky pomoci pre ženy a mládež