Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Linky pomoci pre ženy a mládež