Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Linky pomoci pre ženy a mládež