Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Linky pomoci pre ženy a mládež