V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Zmena starostov 2014 (p. Remo - p. Koyš)

 

Obec bude viesť Ing. Jaroslav Koyš.