Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Zmena starostov 2014 (p. Remo - p. Koyš)

 

Obec bude viesť Ing. Jaroslav Koyš.