Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Zmena starostov 2014 (p. Remo - p. Koyš)

 

Obec bude viesť Ing. Jaroslav Koyš.