Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Zmena starostov 2014 (p. Remo - p. Koyš)

 

Obec bude viesť Ing. Jaroslav Koyš.