O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Zmena starostov 2014 (p. Remo - p. Koyš)

 

Obec bude viesť Ing. Jaroslav Koyš.