Projekty financované EÚ

Nová trieda v materskej škole Ladce 2017

 

"Touto cestou ďakujem starostovi obce p. Jaroslavovi Koyšovi, poslancom Obecného zastupiteľstva, pracovníkom Obecného úradu, bývalej pani riaditeľke MŠ, zamestnancom MŠ za realizáciu a uskutočnenia prác pri vytvorení ďalšej triedy pre deti MŠ. Taktiež ďakujem rodičom, ktorí poskytli hračky a knižky do tejto triedy. Verím, že sa našim deťom bude páčiť a že v nej zažijú veľa pekných chvíľ a taktiež sa budú cítiť dobre na školskom dvore, ktorý začíname postupne skrášľovať. Ešte raz srdečná vďaka všetkým."

 

 

Alena Hudáková, riaditeľka MŠ