Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov 2019