Projekty financované EÚ

Nový plot okolo MŠ Ladce 2017

 

V auguste sa obci Ladce podarilo úspešne dotiahnuť do konca aj projekt oplotenia MŠ Ladce. Pôvodný plot bol už v dezolátnom stave, ohrozoval deti hrajúce sa v priestoroch materskej školy a taktiež chodcov, ktorí okolo neho prechádzali. Ani po estetickej stránke nevyzeral plot už veľmi vábne. Projekt sa podarilo realizovať s podporou Ministerstva financií SR. Celkové rozpočtové náklady na projekt boli 15 000,- eur. Plot sa podarilo spraviť ešte v lete 2017, takže školský rok v MŠ Ladce mohol začať bez obmedzení. V galérií vám ponúkame zopár záberov na starý plot, rekonštrukčné práce a nový plot.

 

 

Foto: Mgr. Dáša Šeligová, Mgr. Kristína Lišková