Projekty financované EÚ

Stretnutie bývalých zamestnancov MŠ Ladce 2023

Dňa 26.10.2023 sa uskutočnilo v našej MŠ veľmi milé stretnutie s bývalými pracovníčkami pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším.

Spolu sme si zaspomínali a deti zo 4. triedy sa predstavili s krátkym kultúrnym programom.

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ

Foto: Zuzana Čuríková