Projekty financované EÚ

Vianočný stromček v obci 2020

 

Aj tento rok zdobí plochu pred domom kultúry vianočný stromček a aj tento rok sme stromček dostali od nášho spoluobčana, za čo úprimne ďakujem. Našou úlohou bolo zrezať ho a previezť na to správne miesto. Keďže sa však nejednalo o maličký stromček ale mocný strom, na pomoc sme si museli privolať žeriav z Považskej cementárne a vysokozdvižnú plošinu. Po zrezaní uložil žeriav vianočný strom na vlečku nášho traktora. Takto naložený strom sme previezli pred „kulturák“ a opäť sme ho za pomoci plošiny a žeriavu postavili na jeho tradičné miesto. Plošina nám pomohla stromček aj vyzdobiť. Po večernej omši 6. 12. prišiel vianočný strom posvätiť náš pán farár spolu s farníkmi. V tento deň sme ho aj oficiálne rozsvietili. Verím, že nám všetkým bude robiť radosť a spríjemňovať vianočnú atmosféru, a to až do 6. 1. 2021, čiže do sviatku Troch kráľov.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce