Projekty financované EÚ

Druhé uvítanie detí do života 2016

 

25. novembra 2016 o 16.00 hod. v obradnej sieni Obecného úradu v Ladcoch sa uskutočnilo uvítanie detí do života. Pozvaných bolo 14 detí a ich rodičov, narodených v prebehu roku 2016, zúčastnilo sa 10. Pre rodičov a detičky bol pripravený kultúrny program. Po privítaní zaspieval pieseň pán Fusko, pani Hudáková predniesla báseň a krátkym programom vyčarili úsmev deti materskej školy. Obecná matrikárka pani Porubčanová predstavila zúčastneným detičky. Slávnostný príhovor predniesol člen ZPOZ-u pán Marián Justh. Rodičia svoju účasť na uvítaní detí do života potvrdili podpisom do pamätnej knihy. Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a zástupca starostu Dominik Koštialik rodičom a deťom odovzdali od obce milý darček a kvety. Detičkám prajeme krásny život plný zdravia a radosti.