Projekty financované EÚ

Otvorenie telocvične v MŠ Ladce 2019

 

Malá, ale naša ...

 

Chcete vedieť čo ? ... No predsa naša nová telocvičňa.

 

 

Tak sme sa teda dočkali a 30. 5. 2019 pri príležitosti osláv MDD sme ju slávnostne otvorili a pokrstili za prítomnosti starostu obce Ing. Jaroslava Koyša a predsedníčky ZRŠ pri MŠ Ing. Zuzany Malovcovej Seidl.

 

 

Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem za podporu p. starostovi, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorovi – firme STRABAG, rodičom, pracovníčkam MŠ. Som veľmi rada, že sme vytvorili v našej MŠ síce menšie, ale pekné priestory na realizáciu jednej zo zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu – telesnej výchovy. Telocvičňa taktiež bude slúžiť na činnosť niektorých záujmových krúžkov.

 

 

Želám si, aby bola telocvičňa pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne, užitočne a zdravo stráveného času. Verím, že sem deti spolu so svojimi učiteľkami budú chodiť radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková