Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Všeobecné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete oznamy pre všetkých občanov, ako napríklad vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, dane, poplatky, zákaz vypaľovania trávy, vyhlásenie obdobia požiarov a pod. Pripravili sme aj praktické rady a články týkajúce sa života v našej obci, ktoré sú aktuálne celý rok a ktorých je dobré držať sa a poznať ich.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19Zoznam všeobecných oznamov | Dobré rady a praktické články

 

 

 

 

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19

Letáky a dobré rady týkajúce sa COVID-19

Oficiálna stránka s informáciami o COVID-19
Stránka pre prihlásenie sa na očkovanie proti COVID-19
Požiadať o vyšetrenie na COVID-19 (prihlásenie na test)

Uznesenie vlády SR č. 501 z 8. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 

 

 

 

Zoznam všeobecných oznamov

On-line kamera, rad na testovanie COVID-19 pred kultúrnym domom

nájdete tu

Upozornenie: Čas zvýšeného rizika požiarov

čítať celý oznam

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čítať celý oznam
Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 čítať celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

čítať celý oznam

Mimoriadne opatrenia: Šírenie afrického moru ošípaných

čítať celý oznam

Žiadosti o obecné nájomné byty

čítať celý oznam

Dokumentárny film o vodnom diele Dolné Kočkovce - Ladce (výzva na pomoc)

čítať celý oznam

Dôležitý oznam - prečíslovanie domov Horné Ladce

čítať celý oznam

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach

čítať celý oznam

Národný projekt PIAAC

čítať celý oznam
Výkup papiera v obci čítať celý oznam

Možnosť darovať 2 % z daní

čítať celý oznam
Dane za nehnuteľnosti a psa v našej obci čítať celý oznam
Stavebný zámer obce – lokalita Horné Ladce čítať celý oznam

Vybavenie petície - výstavba v Horných Ladcoch

čítať celý oznam

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

čítať celý oznam

Prenájom sály v Kultúrnom dome v Ladcoch

čítať celý oznam

Pekáreň Lysá: úprava časov rozvozu v obci

čítať celý oznam

 

 

 

 

Dobré rady a praktické články

Chcete dýchať čistejší vzduch? Venujte pozornosť svojmu kotlu!

čítať celý článok

Chovať psíka obnáša aj povinnosť zbierať jeho exkrementy

čítať celý článok

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

čítať celý článok

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

čítať celý článok

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

čítať celý článok

Kosenie zaburinených pozemkov

čítať celý článok

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

čítať celý článok

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

čítať celý článok

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

čítať celý článok

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

čítať celý článok

Povinné čipovanie psov

čítať celý článok

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

čítať celý článok

 

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu