Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Všeobecné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete oznamy pre všetkých občanov, ako napríklad vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, dane, poplatky, zákaz vypaľovania trávy, vyhlásenie obdobia požiarov a pod. Pripravili sme aj praktické rady a články týkajúce sa života v našej obci, ktoré sú aktuálne celý rok a ktorých je dobré sa držať a poznať ich.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19Zoznam všeobecných oznamov | Dobré rady a praktické články

 

 

 

 

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19

Letáky a dobré rady týkajúce sa COVID-19

pozrieť

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zo dňa 17. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava (organizovanie podujatí, pobyt v prírode,...)

pozrieť dokument

Uznesenie vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020

pozrieť dokument
Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici účinná od 12. 12. 2020 (organizovanie podujatí, trhov,...) pozrieť dokument

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne platné od 20. 09. 2020 od 00:00 hod. do odvolania (hromadné akcie, návšteva ZSS,...)

pozrieť dokument

 

 

 

 

Zoznam všeobecných oznamov

On-line kamera - rad na testovanie COVID

nájdete tu
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 čítať celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

čítať celý oznam

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach

čítať celý oznam
Výkup papiera v obci čítať celý oznam

Možnosť darovať 2 % z daní

čítať celý oznam
Dane za nehnuteľnosti a psa v našej obci čítať celý oznam
Knižnica je opäť otvorená čítať celý oznam
Stavebný zámer obce – lokalita Horné Ladce čítať celý oznam

Vybavenie petície - výstavba v Horných Ladcoch

čítať celý oznam

Prečíslovanie domov Ladce - Hviezdoslavova

čítať celý oznam

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

čítať celý oznam

Prenájom sály v Kultúrnom dome v Ladcoch

čítať celý oznam

Pekáreň Lysá: úprava časov rozvozu v obci

čítať celý oznam

 

 

 

 

Dobré rady a praktické články

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

čítať celý článok

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

čítať celý článok

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

čítať celý článok

Kosenie zaburinených pozemkov

čítať celý článok

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

čítať celý článok

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

čítať celý článok

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

čítať celý článok

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

čítať celý článok

Povinné čipovanie psov

čítať celý článok

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

čítať celý článok

 

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu