Projekty financované EÚ

Všeobecné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete oznamy pre všetkých občanov, vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, platby daní, poplatky, aktuálne zákazy, mimoriadne opatrenia. Pripravili sme aj praktické rady a články týkajúce sa života v našej obci, ktoré sú aktuálne celý rok a ktorých je dobré držať sa a poznať ich.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19 | Zoznam všeobecných oznamov | Dobré rady a praktické články

 

 

 

 

Opatrenia a vyhlášky v súvislosti s COVID-19

Letáky a dobré rady týkajúce sa COVID-19

Oficiálna stránka s informáciami o COVID-19 (prihlásenie na očkovanie, prihlásenie na test)

 

 

 

 

Zoznam všeobecných oznamov

OZ SPOLOČNE PROTI REUME v Ilave - zájazd do Veľkého Medera čítať celý oznam

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 - výsledky hlasovania za obec LADCE

čítať celý oznam

Pozvánka na Zhromaždenie LPS a UPS Ladce

čitať celý oznam

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

čítať celý oznam

Informácia o začatí správneho konania - výrub 1 ks smrek - Ladce

čítať celý oznam

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

čítať celý oznam

Pracovná ponuka Základná škola Ladce

čítať celý oznam

Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2024

čítať celý oznam

Zber použitých kuchynských olejov a tukov

čítať celý oznam

U P O Z O R N E N I E - rekonštrukcia cesty na Záhradnej ulici

čítať celý oznam

Výkup papiera v obci

čítať celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

čítať celý oznam

VOĽBY do NR SR 2023 - VÝSLEDKY HLASOVANIA za obec LADCE

čítať celý oznam

Harmonogram vývozu odpadu pre 4. štvrťrok 2023

čítať celý oznam

Harmonogram vývozu odpadu pre 3. štvrťrok 2023

čítať celý oznam

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

čítať celý oznam

PRESBETON - pracovná ponuka

čítať celý oznam
Nové značenie autobusových nástupíšť v Ladcoch  čítať celý oznam
Od Tatier k Dunaju aj napriek skleróze multiplex  čítať celý článok

Systém IDA - Inteligentná Domáca Asistentka

čítať celý článok

Riaditeľka Základnej školy, Vážska ulica 399/5, Ladce 018 63 príjme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca

čítať celý oznam

Horľavé a výbušné látky nepatria do nádob a vriec na triedený zber odpadov

čítať celý oznam
Deň narcisov 20. apríla 2023 čítať celý oznam

Zápis detí do MŠ Ladce na šk. rok 2023/2024

čítať celý oznam

Harmonogram vývozu odpadu pre 2. štvrťrok 2023

čitať celý oznam

Bezplatné dlhové poradenstvo v Považskej Bystrici

čítať celý oznam

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu OR SRZ č.3 v Ilave

čítať celý oznam

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Ladce

čítať celý oznam

Mestám a obciam zhasína nádej

čítať celý oznam

Nastúpte do vlaku s platným lístkom

čítať celý oznam

Dane za nehnuteľnosti a psa v našej obci

čítať celý oznam

Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 železničnej stanice LADCE

čítať celý oznam

Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2023

čítať celý oznam

Odpočet vodomerov v obci

čítať celý oznam

Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb

čítať celý oznam

Zmena triedeného zberu pre rodinné domy od roku 2023

čítať celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny v obci

čítať celý oznam

Kúpele v regióne

čítať celý oznam

REFERENDUM 2023

viac info 

Voľný pohyb psov v obci

čítať celý oznam

Inflačná pomoc

čítať celý oznam

Rekonštrukcia cesty na Záhradnej ulici

čítať celý oznam

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čítať celý oznam

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce

čítať celý oznam

Výkup papiera v obci

čítať celý oznam

Asistenčné sužby zadarmo k poisteniam od Union poistovne 

čítať celý oznam

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na podvody spáchané na dôchodcoch

čítať celý oznam

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby 2022
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce, pozýva svojich členov na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 7. augusta 2022, t.j. v nedeľu o 15.00 hod v Kultúrnom dome Ladce. viac info

Mobilná aplikácia Ladce

viac info

Kontrola parkovania v obytnej zóne v Ladcoch

čítať celý oznam

Pomoc Ukrajine: Informácie pre dobrovoľníkov, verejnosť, utečencov

čítať celý oznam

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

čítať celý oznam
Štatistický úrad SR - Zisťovanie využívania informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (1. 4. 2022 - 27. 5. 2022)

Mimoriadne opatrenia: Šírenie afrického moru ošípaných

čítať celý oznam
Stredoslovenská distribučná (SSD) - tlačivá pre novostavby a rekonštrukcie elektrických stúpačiek v bytových domoch čítať celý oznam

Žiadosti o obecné nájomné byty

čítať celý oznam

Výkup papiera v obci

čítať celý oznam

Upozornenie: Čas zvýšeného rizika požiarov

čítať celý oznam

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čítať celý oznam

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach

čítať celý oznam

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

čítať celý oznam

Prenájom sály v Kultúrnom dome v Ladcoch

čítať celý oznam

Pekáreň Lysá: úprava časov rozvozu v obci

čítať celý oznam

 

 

 

 

Dobré rady a praktické články

Nástrahy vykurovacej sezóny a Desatoro správneho kuriča

čítať celý článok

Chcete dýchať čistejší vzduch? Venujte pozornosť svojmu kotlu!

čítať celý článok

Chovať psíka obnáša aj povinnosť zbierať jeho exkrementy

čítať celý článok

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

čítať celý článok

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

čítať celý článok

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

čítať celý článok

Kosenie zaburinených pozemkov

čítať celý článok

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

čítať celý článok

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

čítať celý článok

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

čítať celý článok

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

čítať celý článok

Povinné čipovanie psov

čítať celý článok

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

čítať celý článok

 

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu

 

Súbory na stiahnutie