Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Všeobecné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete oznamy pre všetkých občanov, ako napríklad vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, dane, poplatky, zákaz vypaľovania trávy, vyhlásenie obdobia požiarov a pod. Pripravili sme aj praktické rady a články týkajúce sa života v našej obci, ktoré sú aktuálne celý rok a ktorých je dobré sa držať a poznať ich.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Zoznam všeobecných oznamov | Dobré rady a praktické články

 

 

 

 

Zoznam všeobecných oznamov

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
platné od 20. 09. 2020 od 00:00 hod. do odvolania

čítať celý oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

čítať celý oznam
Výkup papiera v obci čítať celý oznam
Stavebný zámer obce – lokalita Horné Ladce čítať celý oznam

Vybavenie petície - výstavba v Horných Ladcoch

čítať celý oznam

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

čítať celý oznam

Prečíslovanie domov Ladce - Hviezdoslavova

čítať celý oznam

Zákaz vypaľovania a zakladania ohňa

čítať celý oznam

Dane za nehnuteľnosti a psa v našej obci

čítať celý oznam

Prenájom sály v Kultúrnom dome v Ladcoch

čítať celý oznam

Pekáreň Lysá: úprava časov rozvozu v obci

čítať celý oznam

 

 

 

 

Dobré rady a praktické články

Dušičky a odpad, ktorý po nich ostane

čítať celý článok

Nahlásenie nelegálneho vývozu a vypúšťania obsahu žúmp

čítať celý článok

Prevencia pred požiarmi v bytoch (nielen cez sviatky)

čítať celý článok

Kosenie zaburinených pozemkov

čítať celý článok

Máte doma žumpu? Ako vykonávať odvoz odpadových vôd?

čítať celý článok

Výrub dreviny (aj na vlastnom) pozemku

čítať celý článok

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej na domácu spotrebu

čítať celý článok

Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci

čítať celý článok

Povinné čipovanie psov

čítať celý článok

Odstraňovanie stromov v pásme elektrického vedenia

čítať celý článok

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu