Projekty financované EÚ

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach - Ladce

 

V dňoch 06. 04 - 09. 04. 2021 a 12. 04. 2021 - 14 .04. 2021 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA) v obci Ladce v čase od cca 9.00 hod. cca do 16.00 hod.

 

 

 

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneženie, vysoké mínusové teploty a pod.) a aktuálnej situácie týkajúcej sa koronavírusu sa termín môže predlžiť. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov elektrickej energie, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa osobnému kontaktu, odstup si držte min. 2 metre. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch a sprístupnenie el. skriniek. Pokiaľ nebude možné sprístupniť odberné miesto, môže odberateľ zanechať lístok s číslom elektromera a stav nalepený na bránke alebo poštovej schránke, poprípade nahlásiť stav telefonicky na tel. 0914 260 257. V neprítomnosti odberateľa odpočtár zanecháva lístok o návšteve. O zmene termínu z dôvodu nového nariadenie vlády o ochrane, budeme vopred informovať.

 

 

Ďakujeme za pochopenie. Odpisy bude vykonávať firma STENGL, odpočtár p. Jandušíková Martina označená logom SSD a.s. a s poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou SSD a.s. nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotreby elektrickej energie! Odpočtár Martina Jandušíková, tel. kontakt 0914 260 257.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy