Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Ladce 2017

 

Telocvičňa, ktorú využíva hlavne naša základná škola, bola postavené v 70. rokoch minulého storočia. Po celkovej rekonštrukcii táto budova priam volala. Nakoľko bola denne využívaná a predpoklad intenzívneho využívania bol aj do budúcnosti, prešla výraznou zmenou a dnes sa Základná škola v Ladcoch môže telocvičnou naozaj chváliť.

 

 

V prvom rade sa odstránila havarijná situácia okien, parkiet a elektroinštalácie celej budovy. Vymaľovala sa celá hala a jej priľahlá chodba. Podlaha, ktorá bola zničená snáď najviac, prešla kompletnou opravou. Parkety boli podlepené na novú podložku, vybrúsené a opäť nalakované. Pribudli nové čiary, ktoré slúžia na hru volejbalu, basketbalu a florbalu. Taktiež sa vymenil obklad stien, ktorý je pokrytý aj mäkkým kobercom. Okrem týchto veľkých zmien sme svojpomocne natreli nanovo basketbalové koše a konštrukciu, zrenovovali rebriny. Celá zmena sa diala vďaka financiám z podaného projektu na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR (financované cez havarijný fond MŠ SR) a použili sa aj vlastné financie školy. Treba dodať, že pomoc s projektom nám zabezpečil náš obecný úrad.

 

 

Rekonštrukcia trvala dlhšie než sme predpokladali, ale výsledok je pre nás podstatnejší a môžeme konštatovať, že čakanie stálo za to! Dnes vyzerá hala moderne a okrem výučby telesnej výchovy a využitia na voľnočasové aktivity žiakov (športové krúžky, tréningy futbalu a iné) v nej plánujeme organizovať športové turnaje na úrovni obvodových a okresných kôl, ktorých sa aj my ako škola pravidelne zúčastňujeme. Sú to turnaje vo florbale, volejbale, basketbale alebo futbale. Vďaka kvalitnej telocvični môžeme zvýšiť dobrý kredit našej školy aj v týchto športoch a hlavne zvýšiť kvalitu športového vzdelania našich žiakov.

 

 

Text: Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce

Foto: Mgr. Bronislava Majtánová