Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Stavanie mája - Horné Ladce 2022

 

 

Foto: Ing. Katarína Kalusová