Projekty financované EÚ

Tanečný krúžok v MŠ Ladce 2019

 

Túžba po pohybe z pocitu vnútornej radosti a spontánnosti je najprirodzenejšou súčasťou detského života a privádza nás priamo k podstate poslania tanca vo výchove. Úlohou tanečného krúžku v našej MŠ, ktorý pracuje pod vedením Mgr. Moniky Fuskovej, je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu. Výsledky svojej práce deti prezentovali v rámci besiedok, na akciách v materskej škole, ku ktorým sú prizvaní rodičia a ostatní rodinní príslušníci. Vystúpili aj na Dni detí a rodiny a počas prázdnin ich čaká vystúpenie na Dňoch obce. Keďže všetky deti odchádzajú do ZŠ, chcela by som sa im poďakovať za reprezentáciu našej MŠ a ich pekné vystúpenia. Osobitné poďakovanie patrí vedúcej krúžku, Mgr. Fuskovej, za jej trpezlivosť a výborné vedenie.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce