V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008