O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008