V tme vidíme najďalej.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008