Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008