Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008