Projekty financované EÚ

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008