Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008