Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008