Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008