Ani ryba neučí vtáka plávať, a ani vták neučí rybu lietať.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008