Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008