Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008