Nevedomosť je ako bývať pri studni a zomrieť od smädu.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008