Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008