Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008