Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008