Projekty financované EÚ

S čistením obce pomáhajú aj žiaci zo Základnej školy v Ladcoch

 

 

Po dlhých mesiacoch, ktoré žiaci posledných ročníkov strávili pri dištančnom vzdelávaní, konečne nastal čas zasadnúť  do školských lavíc. Avšak okrem učenia sa žiaci pustili aj do skrášľovania obce. Pri príležitosti Dňa Zeme si vyčistili okolie základnej školy. Zapojili sa tak do spoločnej výzvy a  „naštartovali“ pripravovaný projekt „Vyčistime si SPOLU Ladce“.

 

 

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa pod vedením svojich triednych učiteľov rozhodli upratať potok a ich okolie. Ôsmaci sa pustili do vyčistenia koryta potoka pred základnou školou. Momentálne je vodný tok zastavený a tak mohli odstrániť celý nános, ktorý bol na dne potoka. Vyhrabali napadané lístie zo stromov, pozbierali odpadky z okolia areálu školy. Žiaci deviateho ročníka sa zamerali na potok za základnou školou a na jeho okolie. Z potoka povyberali veľké množstvo odpadu, povyťahovali veľké konáre a odstránili väčšie nánosy blata, ktoré spomaľovali tok vody. Z vody sa im podarilo vytiahnuť dokonca aj sedadlo z automobilu.

 

 

Sme radi, že žiaci aj učitelia skutočne vo veľkej miere pomohli pri upratovaní okolia našej obce a zapojili sa do našej výzvy. Veríme, že v ďalších etapách dokážeme vyčistiť Ladce aj v iných lokalitách a že príjemná spolupráca so školou bude pokračovať. No nebudeme klamať ani keď povieme, že by sme si želali, aby sme sa dostali do bodu, kedy v našej obci nebudú žiadne zbytočné odpadky či neporiadok.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl