Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Sľub poslancov 2010