Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Sľub poslancov 2010