Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Sľub poslancov 2010