Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Sľub poslancov 2010