Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Sľub poslancov 2010