Projekty financované EÚ

Ukončenie školského roka 2023/2024 v ZŠ Ladce 2024

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2023/2024. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci a učitelia majú pred sebou dvojmesačný zaslúžený oddych.

 

Milí deviataci, Vám sa týmto dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice a každý z Vás ide svojou cestou. Čaká Vás štúdium na iných školách. Lúčime sa teda s Vami a prajeme Vám veľa šťastia v ďalšom štúdiu.

 

Milí žiaci, na nastávajúce prázdninové dni Vám prajeme príjemne strávené chvíle, veľa nových poznatkov a zábavy, aby ste sa zdraví, oddýchnutí a dobre naladení znova stretli v našich školských laviciach v novom školskom roku 2024/2025.

 

Krásne prázdniny!

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová