Projekty financované EÚ

Dobudovanie poslednej etapy miestnych komunikácií v IBV Za kaštieľom 2023

Obec Ladce na základe schváleného rozpočtu realizovala v mesiaci jún z vlastných finančných prostriedkov dobudovanie poslednej etapy miestnej komunikácie IBV Za kaštieľom. Komunikácia bola navrhnutá ako jednosmerná betónová cesta bez chodníka. Cesta do tvaru L spája IBV Za kaštieľom s Ulicou Ľudovíta Štúra a zvýšila komfortný vjazd a výjazd pre štyri rodinné domy.

 

Realizáciou sa zlepšil nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry a spokojnosť všetkých obyvateľov IBV, ktorí hlavne v čase nepriaznivého počasia mali pocit nepohodlia.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl