Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Výstava figúrok 2005