Projekty financované EÚ

Pomáhame začleniť sa do života - kaštieľ Ladce a študenti OUI Ladce 2023

 

Na našich stránkach sme doteraz prezentovali najmä stavebné práce a odborné aktivity, spojené s prezentáciou kaštieľa Motešických v Ladcoch. Projekt MaHoLa má však vďaka spolupráci s Odborným učilišťom internátnym v Ladcoch („OUI“) aj silný sociálny a edukatívny rozmer. OUI, ktoré je jedným z troch partnerov projektu MaHoLa, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie vo viacerých odboroch, ktoré si v budúcnosti budú môcť nájsť uplatnenie aj na objekte kaštieľa, napr. murár, stolár či stavebný zámočník. Jeho úloha spočíva práve v sprostredkovaní praktických skúseností na rutinných i sofistikovaných stavebných a remeselných prácach svojim študentom, nezriedka zo znevýhodneného prostredia.

 

Koncom januára 2023 sme preto v priestoroch kaštieľa privítali študentov OUI a predstavili im pokrok v stavebných prácach. Naši majstri študentom predviedli aplikáciu vybraných technologických postupov s dôrazom na murivá a povrchy národnej kultúrnej pamiatky. Možnosť sledovania majstrov pri práci bola netradičnou príležitosťou obohatenia vzdelávacieho procesu. Z hľadiska nedávnej histórie kaštieľa je zaujímavosťou, že kaštieľ samotný bol v minulosti sídlom OUI, niektorí zamestnanci sa teda takpovediac vrátili na miesto, ktoré veľmi dobre poznali.

 

Získané skúsenosti a priamy fyzický kontakt s historickými konštrukciami budú môcť študenti OUI časom zúročiť v podobe stálej práce, a ktovie, tí najšikovnejší možno aj v založení špecializovaných firiem, zameraných práve na historické pamiatky.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD., Silvia Da Col Heisar

Foto:  Jozef Heisar