Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Národná púť na horu Butkov 2017

 

Tradičná národná púť na horu Butkov do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva sa konala v sobotu 20. mája 2017. Účasť bola skutočne veľká, čo dokazujú aj fotografie z púte. Všetky zábery z púte si môžete pozrieť aj na stránke Kríž Butkov.

 

 

Foto: Ján Čechovský, PCLA