Projekty financované EÚ

Činnosť ZO SZZP v Ladcoch v roku 2023

Činnosť členov ZO SZZP Ladce je každoročne veľmi pestrá a zaujímavá. Tak tomu bolo aj v roku 2023. V letných mesiacoch sa naša činnosť zameriavala hlavne na regeneráciu a rekreáciu. Naši členovia sa  zúčastnili na  týždennom rekondičnom pobyte v Tatranskej Štrbe v hotely Rysy. Počas prázdnin sme usporiadali zájazdy na termálne kúpaliská vo Veľkom Mederi a Poľnom Kesove.


Veľmi pekný a zaujímavý bol  jednodňový zájazd na vinobranie v Pezinku 23.09.2023, kde sa tohto pekného a tradičného podujatia zúčastnilo 50 našich členov.  Dňa 13.09.2023 bola v obci Pruské organizovaná súťaž v streľbe zo vzduchovky, kde sa za našu organizáciu zúčastnilo 5 členov. Celkovým víťazom sa stal člen našej ZO pán Štefan Gardoň. Obľúbenou činnosťou základných organizácií je aj organizovanie rôznych tanečných zábav. V septembri sme prijali pozvanie na tanečnú zábavu do Košeckého Podhradia, kde sa prišlo zabaviť 20 našich členov. Tradične na Katarínu usporiadala naša ZO SZZP kultúrno – spoločenské posedenie pri hudbe, na ktorom sa zúčastnili starosta obce Ladce pán Dominik Koštialik a členka kultúrnej komisie Ing. Katarína Kalusová. Pozvanie prijali družobné základné organizácie z blízkeho okolia a to ZO SZZP Dubnica na Váhom, ZO Ilava, ZO Pruské, ZO Horná Poruba,  ZO Košecké Podhradie, ZO Domaniža, ZO Sverepec, ZO Lúky pod Makytou, ZO Púchov, ZO Beluša a členovia  ZO SZZP v Ladcoch.

 

Po úvodnom príhovore predsedu ZO SZZP Ladce Milana Rafaja a po príhovore starostu obce Ladce Dominika Koštialika sa rozprúdila skutočná zábava, na ktorej do tanca a na počúvanie hral hudobník, p. Peter Holba z Nemšovej. Na zábave sa zúčastnilo 200 členov a tanečný parket bol zaplnený počas každého tanečného kola. Pre všetkých bolo pripravené dobré vínko, káva , občerstvenie a večera.

 

Touto cestou  by som rád poďakoval obecnému úradu v Ladcoch za pomoc a poskytnuté priestory domu kultúry. Aby sa táto akcia mohla uskutočniť, je potrebné aj značné množstvo finančných, ale aj materiálnych prostriedkov. Pre to veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí podporili našu akciu. V neposlednom rade ďakujem členom výboru ZO a členom organizácie za dobrú pomoc pri usporiadaní našej akcie.  

 

Teším sa na ďalšie aktivity, ktoré bude ZO SSZP v Ladcoch organizovať počas budúceho roka a zároveň Vám všetkým prajem pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia v roku 2024.

 

Text: Milan Rafaj

Foto: Ing. Katarína Kalusová