Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Uvítanie detí 2001