Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Uvítanie detí 2001