Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Stav potokov po dažďoch 2014