Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Stav potokov po dažďoch 2014