Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Stav potokov po dažďoch 2014