Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Stav potokov po dažďoch 2014