O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Stav potokov po dažďoch 2014