Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Stav potokov po dažďoch 2014