V tme vidíme najďalej.

Stav potokov po dažďoch 2014