Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Stav potokov po dažďoch 2014