Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Stav potokov po dažďoch 2014