Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Stav potokov po dažďoch 2014