Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Stav potokov po dažďoch 2014