Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Stav potokov po dažďoch 2014