Projekty financované EÚ

Šport v obci

V obci s 2500 obyvateľmi je určite veľa športových aktivít. Nie všetky sú známe občanom - dospelým, mládeži, žiakom.

Preto na tejto stránke budeme čo najviac informovať o všetkých športových aktivitách o ktorých sa dozvieme.

Odporúčame tiež sledovať obecný facebook.

 

Dlhoročnú tradíciu majú:

 

  • turistický oddiel
  • futbalový opdddiel TJ Tatran Ladce
  • futbalový oddiel tatran Tunežice
  • dobrovoľný hasičský zbor muži
  • dobrovoľný hasičský zbor ženy
  • dobrovoľný hasičský zbor dievčatá