Projekty financované EÚ

Obnova dopravného značenia, Záhradná ulica 2022

 

V piatok 29. 4. 2022 sa v obci obnovovalo a značilo nové vodorovné dopravné značenie na parkovisku na Záhradnej ulici pred bytovým domom č. 158. Osadené bolo aj nové dopravné značenie. Dopravné značenie uľahčí parkovanie a je súčasťou zámeru obce vytvoriť aj z týchto ulíc bezpečné cesty. Veríme, že naši občania túto aktivitu ocenia.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl