Projekty financované EÚ

Prepojenie kultúrneho domu, priestoru pred kostolom a križovatky (vizualizácia)

 

Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch. Informácie, prečo obec tieto vizualizácie dala vypracovať, získate v článku nižšie. Budeme radi, keď si prečítate všetky informácie a vyjadríte k nim svoj názor.

 

 

 

Počúvame vás a preto plánujeme zmeny

Súčasní, ale aj bývalí občania našej obce sa nás často pýtajú, prečo Ladce "nekvitnú" a nemenia svoju tvár tak, ako to vidíme napríklad v susednej Beluši či v Košeci. Tieto diskusie sa konajú ako na našej Facebookovej stránke, tak aj prostredníctvom anonymného formulára na obecnej webstránke. Koniec koncov, aj v mojej poslednej otázke smerom k občanom, kde som sa pýtal ako by mala obec pomôcť tým, ktorí by sa radi do Ladiec prisťahovali, sme dostali odpovede aj od ľudí, ktorí tú nežijú (otázku aj odpovede nájdete tu). V diskusiách občania apelujú tiež na to, prečo nie je celá obec pekná tak, ako priestranstvo pri kostole.

 

 

Je pravdou, že okolie kostola je naozaj príjemné a esteticky upravené, a slúži nám ako inšpirácia pri ďalších zmenách či rekonštrukciách v obci. Práve na kostol a jeho okolie by mali nadväzovať projekty, ktoré by postupne mali pretvoriť širšie okolie centra našej obce. Aby však boli naše zámery a myšlienky komunikované jasne a presne, dala obec vypracovať vizualizácie toho, čo by sme v konečnej fáze chceli v Ladcoch dosiahnuť. Tieto zmeny a úpravy nie sú jednoduché ani z hľadiska plánovania, ani projektovania či financovania. Práce budú rozdelené do etáp a s niektorými etapami by sme radi začali ešte v roku 2021.

 

 

 

Cieľom vizualizácie je ukázať nám všetkým lepšie zámery obecného úradu, naplánovať a premyslieť zmeny, ku ktorým, veríme, časom dôjde. Zverejniť záväzné a presné časové dáta kedy, s akými peniazmi a s ktorým vedením by však bolo od nás trúfalé a nezodpovedné.

 

 

 

Nová tvár centra obce by mala nadväzovať na okolie kostola. Tu je potrebné podotknúť, že rekonštrukcia tohto priestoru bola súkromnou investíciou, ale zároveň aj prvou lastovičkou, na ktorú by sme radi nadväzovali pri ďalších zmenách v Ladcoch.

 

 

 

Príklad prepojenia okolia kostola, MŠ Ladce a KD Ladce

 

 

 

 

Video vám lepšie ukáže, ako by Ladce po čase mohli vyzerať

 

 

 

 

Plány a zmeny

Cieľom úprav je zmeniť tvár hlavnej križovatky, dobudovať bezpečnú cestu od „bytoviek“ smerom k základnej škole a moderne a funkčne zrekonštruovať cintorín a jeho okolie.

 

 

 

Modernizácii cintorína sa venujeme na tejto podstránke

 

Revitalizácia miestneho cintorína

 

 

 

Vizualizácia ráta s tým, že pomník na hlavnej križovatke bude presunutý na miesto pred domom kultúry. Na jeho presun a zároveň aj rekonštrukciu sme niekoľkokrát žiadali financie či už z Ministerstva kultúry, alebo z eurofondov, no doteraz sme neboli úspešní. Celý rekonštruovaný priestor bude možné prejsť bezpečne na pešo, alebo bicyklom. Pri križovatke by sme si vedeli predstaviť polyfunkčnú budovu, ktorá by ponúkla priestor ako pre podnikateľov, tak pre nové pracovné miesta v obci. Tu si vieme predstaviť spoluprácu obce a investičného partnera, ktorého by mohla zaujať poloha a dostupnosť tejto budovy. Centrum obce by sa zväčšilo – už by to nebol len dom kultúry alebo kostol, už by to bola väčšia plocha pretkaná zeleňou, kvetmi, lavičkami, verejným osvetlením a plochou, na ktorej sa môžu občania stretávať či prechádzať. Prostredie by bolo kultúrne, estetické, moderné. Takto zmenený profil obce by snáď viac upútal aj návštevníkov a zanechal v nich lepší dojem. Samozrejme, v prvom rade by tešil najmä našich občanov a slúžil im.

 

 

 

Takto by mohla vyzerať polyfunkčná budova na križovatke

 

 

 

 

Video k vizualizácii polyfunkčnej budovy

 

 

 

 

Predkladaná vizualizácia ukazuje smer, ktorým sa naša obec chce uberať. Je to zároveň dôkaz toho, že aktuálny vizuál Ladiec obecný úrad rieši, premýšľa nad jeho zlepšením a aktívne hľadá aj riešenia. Cieľom modernizácie verejného priestranstva v tejto časti obce bude aj vytvorenie bezpečnej cyklistickej cesty/trasy pre deti, ktoré sa budú chcieť do základnej školy dostať na bicykli - či už sami, s kamarátmi alebo s rodičmi. Časť tejto myšlienky by sa mala začať realizovať ešte v tomto roku z vlastných zdrojov obce, no našou snahou bude získať tiež finančné prostriedky na zlepšenie cyklodopravy v Ladcoch prostredníctvom eurofondov. Tu je však celý proces žiadania a financovania zdĺhavý a pomalší, vyžaduje viac času.

 

 

 

Kedy?

Do konca roka 2021 by sme radi začali s rekonštrukciou Záhradnej ulice, parkoviska pred škôlkou a cesty v tejto časti obce. Robíme všetko preto, aby sme už na jeseň mali stavebné povolenie a mohli s prácami začať. Preloženie pamätníka by sme radi financovali z eurofondov spolu s obnovou námestia pred domom kultúry. Zatiaľ nám žiadosť o financie nevyšla, ale s podávaním žiadosti pokračujeme a veríme, že sa nám podarí financie získať. Multifunkčnú budovu pri križovatke by sme radi zrealizovali v rámci finančnej spolupráce s investorom, čiže by to nebol len projekt našej obce.

 

 

 

Naše plány cyklistickej cesty ku základnej škole

 

 

 

 

Vizualizácia je začiatok cesty

Každý plán, a to aj v rámci zmien v obci, začne ako nápad, pri ktorom je potrebné prebrať všetky jeho pozitíva, negatívna, či prípadné komplikácie. Následne je vhodné ho naprojektovať, prípadne spraviť z neho vizualizácie, ktoré pomôžu lepšie odkomunikovať názory a pohľad na danú vec. Potom je už ľahšie pripraviť finálny obraz toho, čo chceme dosiahnuť. Preto nová tvár centra Ladiec vzniká práve v tejto forme, ku ktorej sa môže každý občan vyjadriť, poremýšľať nad ňou. Samozrejme, môže kontaktovať aj obecný úrad s cieľom prediskutovať tieto zmeny, povedať k nim hodnotné myšlienky, prípadne i obavy.

 

 

 

Zmeny čakajú aj náš miestny cintorín a jeho okolie. Aj tu hľadáme riešenia na zlepšenie funkčnosti, poskytnutia alternatív a zlepšenia služieb. Výhľadovo už riešime aj budúce rozšírenie cintorína, s ktorým počítalo ešte minulé vedenie našej obce. Dávame mu zatiaľ formu a tvar.

 

Revitalizácia miestneho cintorína

 

 

 

Budeme radi, ak ku vizualizáciám a úpravám, ktoré by sa v obci mohli časom udiať, vyjadríte svoj názor.

 

 

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

 

 

 

 

Formulár pre názory