Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015