Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015