Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015