Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015