Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015