Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Ladecký kotlík 2015

 

1. 5. 2015