O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Privítanie biskupa Galisa 2008