Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Privítanie biskupa Galisa 2008