Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Privítanie biskupa Galisa 2008