Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Privítanie biskupa Galisa 2008