Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Úradná a informačná tabuľa obce Ladce

 

Vyberte si aké oznamy, informácie alebo články hľadáte. Pomôže vám popisok.

 

 

 

Všeobecné oznamy

 

Oznamy pre všetkých občanov, vypnutia elektriky, zber papiera, zmeny v organizácii života v obci, dane, poplatky, zákaz vypaľovania trávy, vyhlásenie obdobia požiarov a iné

 

kliknite sem

 

 

 

 

Úradné oznamy

 

Verejné vyhlášky a oznámenia, pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia, informácie o začatí správneho konania, listové zásielky na meno občana, zrušenia pobytu a iné

 

kliknite sem

 

 

 

Oznamy obecného rozhlasu

 

Oznamy obecného rozhlasu za aktuálny mesiac, smútočné oznamy a archív smútočných oznámení

 

kliknite sem

 

 

 

 

Pozvánky na udalosti

 

Kalendár podujatí v obci, pozvánky na podujatia, informácie o podujatiach v obci na aktuálny mesiac a kalendárny rok

 

kliknite sem

 

 

 

Ladecké zvesti

 

Aktuálne číslo Ladeckých zvestí, archív jednotlivých čísiel Ladeckýchh zvestí, história Ladeckých zvestí, online listovanie v novom čísle aj v starších číslach

 

kliknite sem

 

 

 

 

Články a fotky

 

Články z kultúrnych, športových, spoločenských, školských a duchovných podujatí, fotogaléria z aktuálneho roka, články o zmenách a dianí v obci 

 

kliknite sem

 

 

 

 

 

prehľad všetkých noviniek

 

 

 

 

Organizujete zaujímavé podujatie alebo o ňom viete? Máte informácie, ktoré by našich občanov mohli zaujímať alebo im pomôcť? Napíšte nám na email admin@ladce.sk, radi vaše podujatie alebo oznam zverejníme! Prečítajte si aj pokyny k posielaniu informácií a fotiek z kultúrnych či zo športových podujatí.