Projekty financované EÚ

Ďalší krok k modernejším a k bezpečnejším uliciam v Ladcoch máme za sebou

 

Tak, ako sme písali v tomto článku, pokračujeme s 2. etapou rekonštrukcie verejného osvetlenia v časti „bytovky“. Rekonštrukcia zasiahla najmä Záhradnú a Cementársku ulicu. Tieto časti našej obce boli aj v nedávnej minulosti miestami rozkopávkových prác, či už pri dobudovávaní kanalizácie a vodovodu, alebo pri opravách teplovodných rozvodov. Častokrát sa stalo, že pri týchto prácach boli poškodené prívodné káble do stĺpov verejného osvetlenia a práve tie v poslednej dobe spôsobovali časté poruchy a výpadky verejného osvetlenia. Napriek snahe nášho technika bola spoľahlivosť fungovania osvetlenia nízka a preto bolo potrebné zamerať sa na opravu osvetlenia práve v tejto časti obce. Nie je to len poruchovosť osvetlenia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme menili staré svetelné body za nové, úspornejšie, s možnosťou ich riadenia a sledovania spotreby. Verejné osvetlenie v obci je – nebudeme si klamať – zastarané a tiež energeticky náročné. Súčasťou modernizácie verejného osvetlenia je výmena a doplnenie svetelných bodov, výmena nadzemnej kabeláže, ale aj kabeláže v zemi, demontáž starých svietidiel a stĺpov. II. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia je financovaná z rozpočtu obce, kde bolo na tieto práce vyčlenených a poslancami schválených 100 000 €. Práce sa týkajú dokončenia verejného osvetlenia v Tunežiciach a v Ladcoch na uliciach Záhradná a Cementárska. Táto rekonštrukcia pomôže zvýšiť bezpečnosť v obci, a zároveň zníži finančné náklady, ktoré prevádzka osvetlenia vyžaduje.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce