Projekty financované EÚ

Hudobná tvorba

Hudobná tvorba má v Ladcoch dlhú tradíciu. Dychová hudba Ladčanka bola založená v r. 1921. V ére socializmu v kultúrnom dome v ladcoch trénovalo niekoľko amatérskych kapiel, i detský folklórny súbor. Takmer 40 rokov u nás pôsobila ženská spevácka skupina.

 

V súčasnosti v Ladcoch pôsobia jedna dychovka a dve hudobné skupiny.