Projekty financované EÚ

Musica Cordis – Hudbou k srdcu, koncert na Butkove 2019

 

MUSICA CORDIS (HUDBOU K SRDCU) – posolstvo spájania sa na hodnotách kresťanskej viery, kultúry, ľudskej dôstojnosti a spolupatričnosti

 

 

Medzinárodný projekt Musica cordis – hudbou k srdcu – má za cieľ spojiť významné pútnické miesta hudbou a odkazom sv. Cyrila a Metoda - Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov - Ladce, sv. Hostýn, Velehrad a Nitru a vyvolať nielen diskusiu o problémoch súčasnosti ktoré nekomunikujú s vnútorným obrazom posolstva sv. Cyrila a Metoda, ale ponúka konkrétne východisko pre ochranu zóny kresťanských hodnôt v našom stredoeurópskom regióne.

 

 

Prvé stretnutie projektu Musica cordis sa odohralo 2. 6. 2019. V Skalnom sanktuáriu hory Butkov uviedlo ho výnimočné hudobné zoskupenie – „Hradišťan“  s Jiřím Pavlicom, neskôr sa pridal vynikajúci sólista opery SND Gustáv Beláček a umeleckú časť podčiarklo združenie The Gospel Family pod taktovkou Juraja Horta. Precízna príprava Česko – Slovenského scenára i filozofického obsahu projektu priniesli svoje ovocie v podobe účasti významných hostí, diplomatov, predsedov krajov p. Bašku za Trenčiansky kraj, p. Jurinová za Žilinský kraj, p. Čunek ako hejtman Zlínskeho kraja. Požehnanie projektu dal osobne biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis.

 

 

Posolstvo prečítal prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Ján Všetečka, jeden z ideových strojcov projektu. Vyvrcholením podujatia bolo podpísanie posolstva, na ktorom sa zúčastnili významné osobnosti cirkvi, podnikateľskej sféry, predstavitelia českých a slovenských krajov, starostovia obcí i zúčastnených subjektov. Ovácie na konci stretnutia boli odmenou pre všetkých zúčastnených.

 

 

Tento zložitý medzinárodný projekt sa zrealizoval pomocou: Považská cementáreň a.s., Ladce v spolupráci so Zlínskym, Trenčiansky a Nitrianskym krajom; Evropskoukulturnísteskou sv. Cyrila a Metoděje; s Európskym Fórom Vínnej Kultúry, s mestom Nitra, obcou Velehrad, s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región, s diecézami Olomouckou, Nitrianskou, Žilinskou, s farnosťami zúčastnených lokalít, s obcami, mestami a s regionálnymi spolkami.

 

 

Text: Eques Mgr. Ján Všetečka - Konstanty, prezident EFVK

Foto: Ján Čechovský, PCLA