Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Musica Cordis – Hudbou k srdcu, koncert na Butkove 2019

 

Považská cementáreň, a.s. Ladce v spolupráci so Zlínskym krajom, Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, s Európskym Fórom Vínnej Kultúry, s Nitrianskym samosprávnym krajom, s mestom Nitra, obcou Velehrad, diecézami Olomouckou, Nitrianskou a Žilinskou, CCR VM, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región, s farnosťami zúčastnených lokalít, s obcami, mestami a regionálnymi spolkami Vás pozývajú na mimoriadny projekt
medzinárodnej spolupráce prihraničných krajov
– Zlínského, Trenčianskeho, Nitrianskeho
na hudobno – slovnú duchovnú kreáciu pre pútnikov na hore Butkov.

 

MUSICA CORDIS – HUDBOU K SRDCU

nedeľa – 2. júna 2019, 16,00 hod.

 

Účinkujú:

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA (ČR)
Ojedinelé zoskupenie hudobníkov s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou
s odkazom na ľudovú tradíciu . Umelecký vedúci Jiří Pavlica.

THE GOSPEL FAMILY
Gospelový zbor z Novej Dubnice so zameraním na kresťanskú a interpretačnú hudbu.
Umelecký vedúci Juraj Hort.

GUSTÁV BELÁČEK
Popredný operný spevák, člen SND Bratislava. Vytvoril množstvo postáv na operných
scénach doma aj v zahraničí.

 

Výnimočné podujatie je súčasťou duchovnej siete /Skalné sanktuárium Božieho
milosrdenstva na hore Butkov (2. 6. 2019), Svätý Hostýn (29. 6. 2019) – Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie, Velehrad (6. 7. 2019) – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a
Metoděje, Nitra (14. 9. 2019) – Bazilika sv. Emeráma/ podporujúcej historický odkaz
vierozvestcov Cyrila a Metoda, so spomienkou na olomouckého arcibiskupa Antonína
Cyrila Stojana (1851– 1922).

 

Organizačné pokyny:
1. Pútnici (zdatnejší) prichádzajúci osobnými autami zaparkujú pod chatou Muflónka a do
Skalného sanktuária vystúpia pešo krížovou cestou (cca 1,4 km).
2. Pútnici (s pohybovým obmedzením) prichádzajúci osobnými autami sa dostavia na spodnú
etáž lomu a tam prestúpia do pripravených autobusov. Spoločne s pútnikmi, ktorí prichádzajú
v autobusoch bude hromadný odchod do Skalné sanktuária organizovaný najneskôr o 15,15
hod.