Projekty financované EÚ

Súkromná základná umelecká škola Ladce

 

Súkromná základná umelecká škola má momentálne 5 elokovaných pracovísk (Pruské, Košeca, Záriečie, Lysá pod Makytou a Dohňany). Hlavnú budovu máme v Ladcoch, tréningy sa konajú v telocvični základnej školy. SZUŠ bola založená v septembri 2015. Škola sa špecifikuje na tanečný odbor. Riaditeľ tejto umeleckej školy je Miroslav Muntág DiS. Art. Školu navštevuje spolu s elokovanými pracoviskami cca 170 detí.

 

 

 

Zameranie a vek

SZUŠ sa zameriava na show dance, moderný a scénický tanec a disco dance (s týmito choreografiami sa zúčastňujeme na súťažiach, plesoch a vystúpeniach). V našej škole sa deti musia venovať aj ľudovému, klasickému a kreatívnemu tancu a vo vyššom ročníku tiež džez tancu. Vítané sú deti od 4 rokov (škôlkari, predškoláci) až po deviaty ročník na základnej škole. Počas pandémie sme s deťmi trénovali online, deti od tanca neodradila ani dlhšia pauza a na hodiny sa veľmi tešili. Pre prihlásenie nových detí nás stačí kontaktovať.

 

 

Kontakty:

Riaditeľ: Miroslav Muntág DiS. Art.

Vedúca tanečného odboru: Lucia Pavlíková DiS. Art., 0911 722 955, pavlikovaluci@gmail.com; Mária Lukajková DiS. Art. (materská dovolenka)

 

 

 

 

Školstvo v Ladcoch