Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia ulíc Záhradná a Vážska 2017

 

V roku 2017 sa nám podarilo uskutočniť rekonštrukčné práce aj na Záhradnej a Vážskej ulici v Ladcoch.

 

 

Záhradná ulica (pri novom kostole) mala byť opravená od svojho napojenia na cestu prvej triedy až po bytový dom číslo152 (Homosilo). Na oprave sme sa dohodli spolu s vedením Považskej cementárne, nakoľko pri výstavbe kostola vznikol predpoklad vyššej účasti obyvateľov, ale aj cirkevných hodnostárov v tejto lokalite. Spojili sme sily, spojili sme financie, ale všetko „stroskotalo“ na teplovodnom kanáli, ktorý pretína danú časť Záhradnej ulice, a ktorý nebol v geodetickom zameraní zameraný aj so svojím betónovým krytom. Aj preto oprava ulice skončila v tejto časti, čo nebolo (a to si uvedomujeme) najšťastnejšie riešenie. Vzhľadom na frekventovanosť úseku sa problém v tejto časti stáva pálčivejším a preto budeme nútení prehodnotiť pôvodný projekt a upraviť ho na základe reálnych "problémov a prekážok", ktoré na danom úseku sú. Na celej oprave sa obec podieľala sumou 16 539,46 € zo svojho rozpočtu. Projekt bol realizovaný za výraznej pomoci PCLa a ja pevne verím, že ho dotiahneme do konca.

 

 

Rekonštrukcia na Vážskej ulici riešila úsek pôvodnej betónovej cesty pri našej základnej škole. Už pred rekonštrukciou bola cesta v dosť zlom stave po predchádzajúcej výstavbe plynovodu a vody v danom úseku. Váhostav, ktorý realizoval kanalizáciu v obci, mal po ukončení prác zaasfaltovať len výkop plus cca 20 cm cesty z každej strany výkopu. V praxi by to znamenalo mať na ceste zalátaný pás, ktorý by časom opäť robil problémy.

 

 

Preto sme sa rozhodli, že túto časť cesty (aj vzhľadom na jej predchádzajúci stav) spraví obec sama a poriadne, pretože deti majú chodiť do školy po bezpečnej a kvalitnej ceste. Váhostav teda vyasfaltoval súvislé metre štvorcové na zvyšných uliciach (Pavla Koyša, Jána Kollára a Vážska ulica od p. č. 400 po 423) a my sme na vlastné náklady opravili spomínaný úsek Vážskej. Okrem cesty sa spravilo aj nové odvodnenie a chodník, pričom celá oprava stála obec 49 833,67 €.

 

 

V galérii sú fotky ulice a video z prejazdu úsekom pred rekonštrukciou. Posúďte sami, že investícia obce nebola zbytočná, ale nutná.

 

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta, Mgr. Miroslav Lipták