Projekty financované EÚ

Deň otvorených dverí v Kaštieli Ladce 2021

 

Cieľom tohto výnimočného podujatia bolo sprístupniť kaštieľ a jeho areál každému, kto prejavil záujem pozrieť si túto dlhodobo nesprístupnenú pamiatku. Naši návštevníci ocenili najmä možnosť prehliadky priestorov, ktoré budú v rámci projektu MaHoLa obnovené. Súčasťou podujatia bola prezentácia projektu obnovy časti kaštieľa, realizovanej vďaka grantu EHP a Nórska, dejín kaštieľa i historických predmetov, súvisiacich s kaštieľom i obcou Ladce, ktoré budú po rekonštrukcii vystavené v expozičných priestoroch kaštieľa. Boli sme milo prekvapení účasťou i záujmom všetkých vekových skupín návštevníkov. Kaštieľ si prišlo pozrieť 850 ľudí (z vás). Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

 

 

Text: Silvia Da Col Heisar

Foto: Silvia Da Col Heisar