Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Pov Dance 2016

 

15. 5. 2016