Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Najlepší žiaci 2004