Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Najlepší žiaci 2004