Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Najlepší žiaci 2004