Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Najlepší žiaci 2004