Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Najlepší žiaci 2004