Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Najlepší žiaci 2004