Projekty financované EÚ

Stretnutie Hornoladčanov na Skalke v Horných Ladcoch 2019

 

Dňa 22. 6. 2019 sa konalo stretnutie Hornoladčanov na Skalke, kde sme zabudli na každodenný stres a chaos. V uvoľnenej atmosfére a v "rodinnom duchu" sme sa porozprávali, zasmiali, zaspievali, dobre najedli a hlavne odreagovali. Dúfame, že toto stretnutie bude tradíciou, pri ktorej sa budeme každoročne stretávať a v ďalších rokoch aj vo väčšom počte. Veľká vďaka patrí najmä tým, ktorí celé stretnutie na Skalke zorganizovali.

 

 

Text: František Meliš

Foto: Zuzana Čuríková, František Meliš