Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Stavanie mája - Ladce 2022

 

 

Foto: Ing. Katarína Kalusová