Projekty financované EÚ

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konali v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

Volebné okrsky:

 

 

Výsledky za obec Ladce na nasledovných linkoch (alebo v súboroch na stiahnutie na konci stránky):